Путь Одиссея

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Путь Одиссея » Путь Одиссея » Солярис. Solaris - Бог Медуза


Солярис. Solaris - Бог Медуза

Сообщений 211 страница 212 из 212

211

Арктическая цианея – самая большая медуза в мире. Диаметр ее купола может достигать 2,5 м, а длина щупалец – 36 м.

Солярис. Solaris - Бог Медуза

В условиях отсутствия внешних врагов и конкурентов, медузы могут вырастать до гигантских размеров. На планете Солярис или планете М именно так и происходило. Причем, гигантские медузы, когда достигали размеров нескольких километров, переставали передвигаться и все необходимое питание выращивали в мезоглее. "Между внешней оболочкой и пищеварительной полостью находится желеобразное вещество, которое называется мезоглея". Там была ферма по выращиванию планктона. Когда планктон вырастал до нужной кондиции, медуза втягивала порцию и поглощала ее.
Ну а щупальцами вылавливались мелкие медузы.
Предел роста здесь - только тело конкурента, такой же гигантской медузы. Как только они соприкасались - начиналась борьба - кто кого. Могу предположить, что там существовала некая стратегия поглощения конкурентов, путем создания коалиций. Как в игре Го конкурент обволакивался со всех сторон противниками, и далее шло полное поглощение.
В итоге победил самый агрессивный и "интеллектуальный" вид медуз, в совершенстве овладевший хитростью игры в Го и который нашел способ коммуникации с союзниками-сородичами.

Солярис. Solaris - Бог Медуза

Когда все "поле" стало "одним цветом", то процесс полной интеграции победивших медуз в Один единый организм - был всего лишь вопросом времени. Он был неизбежен.

212

Пан Пантелеймон Осипенко, он же Тантропос на нашем Форуме, он же Венцеслав, стал наконец таки выдавать верные мысли:

https://vk.com/feed?w=wall16347531_37878

Бог--це лише величезна медуза, яка формує на початкових планетах тіла флори і фауни простих живих організмів, і з якого самі люди Землі і інших планет зробили великого страхопудя. От, відповідай мені, як може садвіник, городник, тваринник, людина сільскього господарства містити суперздібності супермена? Якщо людина вирощує зерно, то це хіба всемогутність, щоб йому вклонятись, набридати йому щомиті, просити кожну мить усякі дурощі, а потім звертати на трудівника відповідальність за свої злочини? Як може медуза діяти,як всемогутній творець, якщо це медуза, що відокремлює свою частку , як дріжджі у тісто. Це те саме, що поклонятись Всемогутнім Дріжджам. Бог засіяв життя на планеті біоматеріалом, а життя собі вже росте по своїм законам розвивається, а з цього знання мошенники жерці утворили свій бізнес і засіб підкори людей, які перетворитись на стадо овечок від дурного бажання шари на шару. Люди утворили у тілі Бога своє особисте конструкційне господарство, зварганили із цієї таємниці орден, бо мозок людини сильнішає у мільярди разів, якщо він долучається до медузи. Сила то силою, та медуза ж хоча вона там і вічна, та вона ж двостатева, примітивний морський організм, який не відає потреб теплокровних високоорганізованих двустатевих гуманоїдів. Орден медузобожців почав від такої сінергії БОЖЕВОЛІТИ, ці організації захворювали на колективні психічні хвороби самодурства і ненависті до тих, у кого відсутній мозок медузи, або свій його варіант. Це спричинило цілу епоху міжрелігійних воєн і міжусобних різанин, типу Варфоломеєвської ночі, хрестових походів, воєн за Аллаха, Ієгову, Універсума масонського, Ісуса медузного. Із мозків таких фанатиків з часом винищились людські структури, а на їх місце стало якесь кисельне і беззубе "воно", як нашестя слизняків на виноградній лозі людства. Звідси і втрата з набутку людства совісті, честі, гідності, чоловічої поведінки. Мужики стали бабами, баби стали мужиками, і людство захворіло на хворобу тотального виродження. Висновки треба написати, чи буде розум збагнути їх самостійно?

Бог - это лишь огромная медуза, которая формирует на начальных планетах тела флоры и фауны простых живых организмов, и из которого сами люди Земли и других планет сделали большого пугала. Вот, ответь мне, как может садовиник, огородник, животновод, человек сельского хозяйства обладать суперспособностями супермена? Если человек выращивает зерно, то это разве такое всемогущество, чтобы ему поклоняться, надоедать ему ежесекундно, просить каждое мгновение всякие глупости, а потом обращать на труженика ответственность за свои преступления? Как может медуза действовать, как всемогущий творец, если это медуза, отделяющий свою долю, как дрожжи в тесте. Это то же самое, что поклоняться Всемогущему Богу дрожжей. Бог засеял жизни на планете биоматериалом, а жизнь себе уже растет по своим законам развивается, а из этого знания мошенники-жрецы создали свой бизнес и средство подчиния людей, которые превратились в стадо овец от дурного желания слои на шару. Люди образовали в теле Бога свое личное конструктивное хозяйство, сварганили из этой тайны орден, потому что мозг человека сильнее в миллиарды раз, если он присоединяется к медузе. Сила то силой, и медуза же хотя она там и вечная, и она же не двуполая, примитивный морской организм, не знает потребностей теплокровных высокоорганизованных двустатевих гуманоидов. Орден медузобожцев начал от такой синергии сходить с ума, эти организации заболевали коллективными психическими болезнями самодурства и ненависти к тем, у кого отсутствует мозг медузы, или свой его вариант. Это привело к целой эпохе межрелигиозных войн и междоусобной резни, типа Варфоломеевской ночи, крестовых походов, войн за Аллаха, Иегову, Универсума масонского Иисуса медузного. С мозгов таких фанатиков со временем винищились человеческие структуры, а на их место стало какое-то кисельне и беззубое "оно", как нашествие слизняков на виноградной лозе человечества. Отсюда и потеря наследия человечеством совести, чести, достоинства, мужского поведения. Мужики стали бабами, бабы стали мужиками, и человечество заболело болезнью тотального вырождения. Выводы надо написать, будет ум понять их самостоятельно?

Комм. Порадовал этим - "масонского Иисуса медузного"!!! Браво!
Однако не согласен с мнением о том, что Бог Медуза формирует простые тела флоры и фауны на Земле и других планетах. Просто его щупалец было бы явно недостаточно для такой дистанционно удаленной деятельности.


Вы здесь » Путь Одиссея » Путь Одиссея » Солярис. Solaris - Бог Медуза